Ako kúriť a chladiť?

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Energetika spoluzapríčiňuje klimatickú zmenu, ale klimatická zmena má tiež výrazný vplyv na energetiku.
Prečo je potrebné šetriť energiou a ako sa dá interiér budov nie len efektívne vykurovať, ale aj ochladzovať?