Ako chrániť koralové útesy

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil UNEP a TED-Ed
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Biodiverzita nám poskytuje potraviny, ktoré jeme, vodu, ktorú pijeme, vzduch, ktorý dýchame a materiály, ktoré potrebujeme na prežitie. Ale milióny druhov rastlín a živočíchov môžu do 30 rokov vyhynúť. Ako udržíme našu výrobu a spotrebu v rovnováhe s ochranou biodiverzity? Pozri si video o nutnosti ochrany koralových útesov v súlade s potrebami rybárskych komunít na Fidži.

Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.