Adaptačné opatrenia na školskom dvore, v záhrade a parku

Základné údaje:
  • Typ zdroja: prezentácie
  • Vydal/zostavil SEV SAŽP Dropie
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Adaptačné opatrenia na malom území - školský dvor, záhrada, park - prezentácia obsahuje prístupy (linky) k fotopostupom - "ostrovom života" na zostrojenie (hmyzie hotely, hávedníky, napájadlá, vtáčie búdky, úkryty pre živočíchy a hmyz, búdky pre netopiere a pod.)

https://drive.google.com/file/d/12ASQHEYbvNrSna7N6ayQBFXxGyLPjOQi/view?usp=sharing