Resetovať filter
Typ výzvyChybaTáto hodnota nie je platná.
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Hypericum 2022 - environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž

Súťaž sa uskutoční 24.5. 2022 v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Do súťaže sa môžu prihlásiť 3-členné tímy - žiaci 2.st...

Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa

Pozývame vás na vzdelávanie Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa. Kurz bude prebiehať v mesiaci januá...

Ako ste spokojní s metodickou príručkou Človek a príroda?

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vydala začiatkom roku 2019 metodickú príručku pre učiteľov materských škôl Človek a príroda, ktorú tvor...