Typ výzvy
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Erasmus+ 2021 - 2027 : Výzva 2021 (2. kolo)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a ...

ERASMUS+ 2021 - 2027: Nová výzva na predkladanie návrhov projektov

SAAIC1 - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s IUVENTOU2 – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a š...

INTERREG V-A SK-CZ 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným or...

Slovak Challenge fund 2021

Zúčastnite sa výzvy na predkladanie projektov v rámci Slovak Challenge Fund, spoločnej iniciatívy UNDP Istanbul Regional Hub a Ministerstva zahraničný...

Enviroprojekt 2021

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor...

Dve výzvy na zapojenie sa do projektov

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma dňa 15.12.2020 vyhlásilo otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC0...

Roots & Shoots v rádiu

Nemusíte byť slávni, aby ste mali zaujímavý príbeh, ktorý je hodné zdieľať so svetom. Keďže aj známi ľudia sú pre mnohých z nás inšpiráciou, nechajte ...

Nadácia Ecocenter hľadá partnerov a záujem o účasť na zapojenie sa do projektov.

Podpora mladých ľudí a dospelých nástrojmi a kompetenciami, ktoré sú potrebné na kreativitu a inovácie v oblasti riešenia prekážok bezprecedentných ...