ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND

Zelená pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu !

Pripravujete, tvoríte, či realizujete projekt v tejto oblasti?

Využite pre svoje environmentálne aktivity finančnú podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorá bude v rámci 4. ročníka

poskytnutá formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Stránka výzvy: www.zelenyvzdelavacifond.sk