Výzva na nominácie do ceny The Science Breakthroughs of the Year 2022

Medzinárodná vedecká platforma Falling Walls, ktorá každoročne organizuje vedeckú konferenciu pri príležitosti pádu Berlínskeho múru, zverejnila výzvu (https://falling-walls.com/call-for-nominations/) na nominácie na cenu The Science Breakthroughs of the Year 2022. Do 15. mája 2022 môžete nominovať svoj vlastný projekt, alebo akýkoľvek kvalitný projekt, ktorý poznáte a chceli by ste zviditeľniť. Kritériá sú k dispozícii na stránkach platformy Falling Walls. Videoprezentácie úspešných projektov si môžete pozrieť v knižnici platformy. 

Prelomové vedecké počiny s výnimočnými výsledkami môžete nominovať v desiatich kategóriách podľa vedného odboru (vedy o živote, fyzikálne, technické, spoločenské ahumanitné, umenie a veda) alebo formy (učenie pre budúcnosť/digitálne učenie, manažment vedy a inovácií, vedecké start-upy, zapojenie verejnosti do vedy – teda aj občianska veda). 

Projekty, ktoré zapájajú verejnosť do vedeckého výskumu, môžete tiež zviditeľniť formou pridania do mapy World Engagement Map

Ak máte vo svojom okolí excelentnú vedu, neváhajte a dajte o nej vedieť svetu!