Výzva Environmentálneho fondu

Chceli by ste realizovať projekt v oblasti životného prostredia a zapája občanov napríklad pomocou mobilnej aplikácie?

Financie na tvorbu aplikácie, ale aj na iné aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou, vzdelávaním a osvetou, môžete získať z Environmentálneho fondu.

Termín podávania žiadostí: do 8. 8. 2022 (informácie k výzve).