Výtvarná súťaž Vtáctvo mokradí

Opis súťaže

 

Pestrosť života v mokradiach je fascinujúca. Sú domovom vzácnych a ohrozených druhov vtáctva. Mŕtve ramená riek, močiare, zaplavené lúky, bez nich by krajina bola chudobnejšou a to nielen na pohľad. Práve tieto biotopy lákajú množstvá vodného vtáctva a sú dejiskom fascinujúceho prírodného divadla aj tajomných príbehov, ktoré prebiehajú bez nášho povšimnutia. Nahliadnite s nami do tohto čarovného sveta pomocou výtvarných techník v súťaži Vtáctvo mokradí. Volavky popolavé, volavky purpurové, beluše, vzácne druhy ako chochlačka bielooká, potápka červenokrká, rybárik riečny, ale aj majestátny orliak morský, tieto všetky a mnohé iné vtáčie druhy sú závislé na mokraďných biotopoch. Mokrade si zaslúžia náš obdiv a ochranu.

  

Hlavným cieľom súťaže je podpora vnímania mokradí ako významných centier biodiverzity a  domova ohrozených druhov vtáctva a dôležitosti ich ochrany. Do súťaže sa môžete zapojiť ľubovoľnou výtvarnou technikou.

 Kto sa môže zapojiť?

 Súťaž je určená pre širokú verejnosť, bez ohľadu na vek.

 Hodnotenie bude prebiehať v nasledovných kategóriách:

1. súťažiaci vo veku do 10 rokov

2. súťažiaci vo veku od 10 do 18 rokov

3. súťažiaci vo veku 18 rokov a viac

Zo všetkých diel bude vybrané jedno, ktoré získa hlavné ocenenie a stane sa symbolom kampane na ochranu ohrozených mokradí východného Slovenska.   

Doručené diela budú vystavené v priestoroch kaštieľa v Sennom počas podujatia „Vítanie žeriavov“ 18.3.2023 a  pri príležitosti slávnostného otvorenia Avescentra v Sennom, ktorého interiér budú neskôr zdobiť.

Dielo musí obsahovať znázornenie mokrade s dôrazom na jej rozmanitosť, pričom minimálne jedným z dominantných prvkov bude ľubovoľne zvolený vtáčí druh viazaný na prostredie mokradí. Dielo by malo umeleckým spôsobom zdôrazňovať rozmanitosť a význam mokradí pre prírodu a ľudstvo, ale tiež potrebu ich ochrany.

Svoje diela môžete posielať do 28.2.2023 na e-mailovú adresu vtaky@vtaky.sk (ak ide o digitálnu výtvarnú techniku), alebo poštou (ak ide o použitie klasickej výtvarnej techniky) na adresu: SOS/BirdLife Slovensko kancelária Michalovce, Námestie osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce. K dielu nezabudnite pridať popis obsahujúci: názov diela, meno a priezvisko autora, vek autora, mail a adresu pre skontaktovanie v prípade výhry.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese vtaky@vtaky.sk

Plné znenie pravidiel nájdete tu.