Vedomostný kvíz pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja Štátna ochrana prírody SR pripravila pre verejnosť súťažný vedomostný kvíz zameraný na Dunajské luhy, jedinečné svojou polohou a prírodnými krásami.