Spúšťame súťaž pre deti a mládež: viete prečo a ako pomôcť zvieratám putovať krajinou?

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenskou agentúrou životného prostredia a SPECTRA Centrom Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú video súťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

 

Žiaci, študenti a mladí ľudia do 26 rokov, zapojte sa do našej video súťaže. Vytvorte krátke video o voľne žijúcich živočíchoch, ktoré tu žijú s nami - v lesoch, za našimi domami, na poliach. Ukážte ako im ukrajujeme z ich pôvodnej krajiny a staviame im do cesty rôzne prekážky - domy, cesty, ploty. Skúste sa zamyslieť, ako im môžeme my ľudia pomôcť. Najlepšie projekty budú odmenené a jeden z vás dostane možnosť sa v septembri zúčastniť konferencie „Karpatskej sústavy chránených území“ v maďarskom Visegráde, kde bude môcť prezentovať svoje video a stretnúť sa s ďalšími odborníkmi, ktorí sa snažia o zachovanie a obnovu prepojenosti krajiny v Karpatoch.

Podrobné informácie a podmienky k súťaži nájdete na webe https://slovakia.panda.org/projekty/connectgreen/videosutaz_o_konektivite/