Slovak Challenge fund 2021

Zúčastnite sa výzvy na predkladanie projektov v rámci Slovak Challenge Fund, spoločnej iniciatívy UNDP Istanbul Regional Hub a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky!

Informácie o výzve:

Slovak Aid vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov v rámci Slovak Challenge Fund, spoločnej iniciatívy UNDP Istanbul Regional Hub a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Cieľom výzvy je identifikovať inovatívne riešenia, ktoré napomôžu prenosu slovenského know-how s cieľom pozitívne ovplyvniť rozvoj v dvoch prioritných krajinách - v Moldavsku a Severnom Macedónsku.

Lokalita: Severné Macedónsko a Moldavská republika

Deadline: 11. júl 2021

Oprávnení žiadatelia

- subjekty súkromného sektoru

- od žiadateľov sa vyžaduje, aby angažovali miestnych partnerov zo Severného Macedónska a Moldavskej republiky s cieľom zabezpečiť životaschopnosť v miestnych podmienkach. Partnerstvo musí byť zdokumentované formou písomného súhlasu alebo zmluvy.

Oblasti výzvy:

01 Prírodné zdroje : Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov zlepšením hospodárenia s vodou alebo odpadom - a / alebo zvýšenou energetickou účinnosťou a využitím „clean energy“.)

- Udržateľné vodné hospodárstvo alebo zber odpadu (s cieľom zabrániť preprave odpadu na skládky na veľké vzdialenosti);

- Zavedenie alternatívnych riešení pre vodné hospodárstvo alebo miestnu separáciu a úpravu odpadu;

- Možnosti zapojenia miestnych komunít a vlád do postupov nakladania s odpadom a budovania kapacít pre bezpečnejšie a zdravšie prostredie, a mnoho iného.

02 Poľnohospodárstvo

03 Dobrá správa a rozvoj

04 COVID-19

 

Spôsob financovania projektov

Odhadovaný rozpočet pre výzvu je v rozmedzí od 20 000 USD do 40 000 USD, pričom žiadatelia poskytujú spolufinancovanie vo výške najmenej 20% celkových nákladov na projekt.

Viac informácii o výzve nájdete na priloženej webovej adrese výzvy.