REDISCOVER Nature

EEA každoročne organizuje fotografickú súťaž na zvýšenie informovanosti o otázkach životného prostredia. Ak sa jej chcete zúčastniť, stačí, ak do 30. septembra 2020 zašlete svoje najlepšie fotografie patriace do jednej z týchto troch kategórií:

1. Detailné zábery prírody

2. Príroda pred dverami

3. Pohľad doďaleka

Účastníci musia byť starší ako 18 rokov. Víťaz každej z troch kategórií bude odmenený finančnou hotovosťou vo výške 1 000 €. EEA udelí aj osobitnú cenu mladého fotografa (Youth Prize) za najlepšiu fotografiu vo vekovej kategórii mládeže. Cena publika bude udelená jednému z finalistov na základe online hlasovania. Víťazi budú vyhlásení v novembri 2020.

Viac o pravidlách súťaže a účasti sa dočítate na stránke REDISCOVER Nature.