pozvánka na seminár Ako na klimatické vzdelávanie

Klimatická zmena je jedným z najväčších problémov dnešného sveta a vyžaduje systémovú zmenu súčasného fungovania spoločnosti. Jej komplexnosť prináša výzvu aj v oblasti vzdelávania. Ako vyzerá efektívne klimatické vzdelávanie, ktoré motivuje súčasné generácie k systémovej zmene prispieť?  

Cieľom seminára, ktorý sa uskutoční 29.11. až 1.12.2021 je získať nielen teoretický základ klimatického vzdelávania podloženého výskumami, ale taktiež zažiť praktické metódy a aktivity, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre vašu vlastnú vzdelávaciu prax. Budeme sa venovať rôznym témam, napríklad ako pracovať s emóciami, ktoré v nás klimatická kríza vyvoláva, aké sú rôzne prístupy k jej riešeniu a ich východiská (napr. udržateľný rozvoj, zelený rast alebo nerast – z angl. degrowth, klimatická spravodlivosť), ako sa rozprávať  o moci, či rozširovať imagináciu, a v neposlednej rade - čo môžeme v čase klimatickej krízy robiť. Priestor bude taktiež na zdieľanie medzi samotnými účastníkmi a účastníčkami.  

Seminárom budú sprevádzať lektori/ky z českej organizácie NaZemi Kristýna Hrubanová a Tadeáš Žďárský. 

Viac informácií nájdete na tomto linku.

Prihlasovanie je otvorené do 11. novembra 2021 do 23:59 hod na tejto adrese.

 

Súvisiaca udalosť