Pomôžte nám zlepšiť obsah jubilujúceho Enviromagazínu, vyplňte dotazník

Štvrťstoročie vydávania Enviromagazínu chceme osláviť aj zlepšovaním jeho obsahu, aby sme ešte lepšie plnili našu hlavnú úlohu - zvyšovanie povedomia čo najširšej verejnosti vo všetkých oblastiach environmentu.  Preto vás prosíme o vyplnenie dotazníka, prostredníctvom ktorého chceme zistiť aké témy a z akých oblastí environmentu  vás najviac zaujímajú alebo čo vám na našich stránkach chýba.

Za vaše odpovede vám vopred ďakujeme. Vylosovaným respondentom dotazníka pošleme malú pozornosť.

Stránka výzvy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWaQJBbee9q9MygIcJyD8MZZ5NlP3fn510dXpxEXr8mk4h9w/viewform