PODARÍ SA NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ?

V našej zbierke na mokraď v poľnohospodárskej krajine sa nám podarilo prekročiť polovicu cieľovej sumy. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme všetkým z vás - individuálnym darcom, ale aj firmám, ktorí ste na záchranu mokrade prispeli.

V slovenskom kontexte je to unikátna vec, že na ochranu prírodného územia sa podarilo za pár mesiacov vyzbierať takúto sumu. Je to obraz o zvyšujúcom sa povedomí o význame mokradí v kontexte klimatickej zmeny a ochrany biodiverzity, v skratke o tom, že vám na mokradiach v na život chudobnej poľnohospodárskej krajine záleží a uvedomujete si ich význam.

Pomôžte nám docieliť 100% úspešnosť a zabezpečiť výhradnú ochranu biodiverzity Podunajskej mokrade v Čiližskej Radvani. 

Vašu podporu si veľmi vážime a sme vďační všetkým, ktorí prispeli.

A takto pozitívne motivovaní, zbierame ďalej!

https://broz.darujme.sk/zachrante-mokrad/
https://broz.darujme.sk/save-a-wetland/
(50% máme spolu na slovenskej a anglickej zbierke na mokraď)
Budeme radi, ak nám pomôžete zbierku šíriť. Ďakujeme! 

Súvisiaca udalosť