online KONFERENCIA OBJEKTívne21- aktuálne výzvy vo vzdelávaní pre udržateľné komunity

Konferencia sa koná ako záverečné podujatie v rámci projektu OBJEKTív21 - Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť. Nadväzuje na medzinárodný certifikovaný vzdelávací environmentálnych program Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE - Young Reporters for the Environment), ktorý kombinuje vzdelávanie o životnom prostredí so žurnalistickými zručnosťami a miestnym aktivizmom pre udržateľné komunity.

Predstavené budú nové edukačné videá a materiály na témy klimatická kríza, zero waste, územné plánovanie, všímavý občan/všímavá občianka, občianska participácia, ako aj manuály pre tvorbu reportážnych príspevkov (článok, video a fotografia).

Na záver konferencie sa uskutoční online vernisáž výstavy 10 rokov programu YRE na Slovensku.

Súvisiaca udalosť