Ochranársky čin pre bociana

Pre bocianov je dôležitá aj praktická a konkrétna pomoc. Napríklad mokrade a vodné toky tvoria potravný biotop pre bociana. Bohužiaľ, často bývajú znečistené rôznymi odpadkami. Staň sa ochranárom, vyhrň si rukávy a pomôž skvalitniť život bocianovi a udržať zdravú krajinu pre bociana. Je veľa aktivít, za ktoré sa ti bociany odvďačia klepotom zobákov.

Do praktickej aktitvity za môžu od 22.4. do 5.6.2021 zapojiť žiaci základných škôl (s pedagógom), prípadne žiaci individuálne (s rodičmi), prípadne verejnosť, aj rodiny s deťmi. Účastníci môžu vo svojich obciach pri vychádzkach do prírody vyzbierať odpadky popri potokoch, riekach, na mokradiach.

Napíš, aký ochranársky čin pre bociana si vykonal, a zašli popis aj spolu s fotodokumentáciou a menom (menami) (napríklad fotografia nejakej lokality pred a po zásahu s vyzbieranými vrecami odpadov a podobne), elektronicky na mail do 5. júna 2021 koordinátorovi programu Škole ochrany prírody vo Varíne skopvarin@sopsr.sk.

Viac o Ekovýchovnom programe Bocian na podstránke Škole ochrany prírody vo Varíne.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing. Správa Národnho parku Malá Fatra

Súvisiaca udalosť