NAJreport  pre bociana – reportáž (foto, video)

SÚŤAŽ k ekovýchovnému programu BOCIAN

Heslo kampane: „Ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti“.

Zahrajte sa na ozajstných reportérov. Vyhrňte si rukávy a pomôžte skvalitniť život a udržať zdravé prostredie v krajine (nielen) pre bocianov. Je veľa aktivít, ktoré môžete sami alebo spoločne s kamarátmi či rodinou vymyslieť a zrealizovať vo svojej obci, meste.

Svoje skutky zaznamenajte a inšpirujte ostatných. Možno práve váš nápad bude motiváciou pre ďalších.

Zaznamenajte svoj NAJreport pre bociana, ktorý  sa vám podarilo zrealizovať. Zašlite svoj príspevok formou reportáže (FOTO, VIDEO) spolu s popisom a menom (menami) elektronicky na mail svojmu koordinátorovi do 30.septembra 2022.

VYHODNOTENIE a OCENENIE

Zo zaslaných reportážnych príspevkov vyberie odborná porota 1 najvýstižnejšiu reportážNAJreport. V rámci voliteľnej aktivity môžu byť ocenené špeciálnou cenou poroty ešte 2 kategórie1 najvtipnejšia reportáž a 1 najtímovejšia reportáž.

Hodnotená bude myšlienka reportáže, celkový dojem, aktivita, súvis s danou témou a originalita.

  Autor víťaznej reportáže získa:

  • hodnotnú knižnú cenu od ŠOP SR a balíček propagačných materiálov ŠOP SR
  • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
  • propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Všetci súťažiaci budú mať možnosť prezentovať svoje reportáže na pripravovanej žiackej konferencii, ktorej termín konania sa zverejní v priebehu trvania Ekovýchovného programu Bocian 2022.

Viac podrobností o programe, podmienkach zapojenia sa podrobností ohľadom monitorovanie, taktiež na koho sa obrátiť v rámci svojho regiónu nájdete na web stránke programu.