Nadácia Ecocenter hľadá partnerov a záujem o účasť na zapojenie sa do projektov.

Podpora mladých ľudí a dospelých  nástrojmi a kompetenciami, ktoré sú potrebné  na kreativitu a inovácie v oblasti riešenia prekážok bezprecedentných rizáík v nadväznosti na situáciu COVID -19.

Stránka výzvy: http://www.ecocenter.hu/en/