Lesy a biodiverzita

Lesnícke dni 2020 

Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tohto roku je to inak – 14. ročník celoslovenského podujatia sa, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID 19, uskutoční v jesennom termíne.  Vernisážou výstavy „Lesy a biodiverzita“ v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene sa 4. septembra slávnostne otvoria Lesnícke dni 2020.

Podujatie, ktoré približuje prácu lesníkov a oslavuje les, sa tohto roku prenesie zo zvolenského námestia do priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, kde formou výstavy predstaví les ako rozmanitý ekosystém  a poukáže na aktuálne otázky lesníctva. Téma výstavy „Lesy a biodiverzita“ nebola vybratá náhodne. Je pokračovaním idey, ktorá bola nosnou počas Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2020 a približuje práve lesy a biodiverzitu s podtitulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili... „

Výstava, určená pre verejnosť, chce poukázať na význam a dôležitosť biodiverzity – rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov pre spoločnosť, priblížiť prácu lesníkov, ktorí sa snažia o prírode blízke hospodárenie v lesoch a tým podporujú zachovanie biodiverzity. Mapuje tematické okruhy ako sú lesný ekosystém, biodiverzita, ekosystémové služby, prírode blízke hospodárenie v lesoch, zmena klímy. Tieto témy sú spracované nielen prostredníctvom odborného slova, fotografického a prírodného materiálu, ale i s využitím interaktívnych objektov, ktoré umožňujú návštevníkom výstavy lepšie vnímať a pochopiť prezentované témy.