Les ukrytý v knihe v online prostredí

Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh sa v tomto roku opäť prenesie do ONLINE prostredia. V mesiaci apríl a máj 2021 sa školopovinné deti zapoja do projektu z prostredia svojich domovov.

Aj tohto roku je v rámci projektu Les ukrytý v knihe pripravená výzva pre deti na čítanie o lese z obľúbenej knihy v autentickom prostredí lesa. Za normálnych okolností boli miestom realizácie projektu knižnice, kde žiakov základných škôl pozývali lesní pedagógovia a spolu objavovali tajomstvá lesa čítaním z kníh, hrami a aktivitami lesnej pedagogiky. Tohto roku prebehne realizácia projektu v modifikovanej podobe v online prostredí.

Úlohou detí bude vyplnenie pracovného listu online na základe prečítaného úryvku a zaslanie fotografie „Čítanie o lese v lese“, na ktorej bude zachytený moment čítania z obľúbenej knihy s témou lesa v prírodnom prostredí. Zaujímavé fotografie a správne vyplnené pracovné listy budú odmenené malým lesným darčekom. Realizácia projektu začína 6. apríla a potrvá do 31. mája 2021.

Projekt pripravuje Národné lesnícke centrum Zvolen v spolupráci s partnerom LESY SR, štátny podnik.
Kontakt: Mgr. Dagmar Sélešová, selesova@nlcsk.org