Jesenná škola participácie pre mládež

Zaujíma ťa téma participácie, chceš sa aktívne zapájať do riešenia problémov v komunite, podieľať sa na rozhodovaní o veciach verejných a rozvíjať svoje kompetencie a zručnosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania?

Si mladý človek vo veku od 15-25 rokov, tak táto výzva je určená práve pre teba!!!

 

Súvisiaca udalosť