Inetraktívny ekoworkshop s výbornými hosťami!

Ekoworkshop je interaktívny poobedný krúžok, ktorý sa koná počas celého školského roka. Prihlásiť sa môže každý študent nad 15 rokov. Ide o praktický krúžok, kde môžeš rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života tvojej školy, komunity, blízkeho okolia. Prebieha každé 2 týždne. Počas roka prebehne 20 lekcií, počas ktorých študenti získajú základné informácie z problematiky týkajúcej sa ochrany životného prostredia, klimatickej zmeny a udržateľnosti (voda, oceán, pôda, potravinový odpad, energia, digitálny odpad ….).

Počas roka na hodinách vystupujú hostia z rôznych oblastí, pričom ich povolanie sa reálne venuje  vyššie uvedenému. Sú to dokumentaristi, podnikatelia, manageri udržateľnosti, vedci, marketéri, ktorí prezentujú poznatky z praxe a následne diskutujú so študentmi. Okrem bežných lekcií sa počas roka koná ekokonferencia a jeden dobrovoľnícky program, na ktorom si študenti testujú svoje nadobudnuté poznatky.

Kurz je pripravený pre študentov stredných škôl (vek 15+).  Ak máš chuť rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu nášho života a naše okolie, prihlás sa!

Program sa delí na 10 hodín prezenčných – viac teoretických, hodina prebieha priateľskou formou komunikácie medzi lektormi a študentmi. Sú taktiež veľmi interaktívne, pretože lektori využívajú rôzne hry a aplikácie, aby spravili prezentáciu čo najzaujímavejšou. Ďalších 10 hodín je interaktívnych – využívame rôzne formy na vzdelávanie – ekokonferencia, hostia z praxe a následne diskusie s nimi, prax v teréne.

Počas celého roka sa pracuje na konkrétnych zadaniach, ktoré sa zároveň aj realizujú, na konci roka študenti uvidia svoje práce zrealizované v praxi.

Náš workshop stojí 8 eur na mesiac a po zápise je potrebné uhradiť 50% zálohu, teda 40 eur.

Viac info sa dozvieš tu: www.ekoworkshop.sk

Na konci nášho kurzu budeš mať širší rozhľad v oblasti ochrany životného prostredia ako aj klimatickej zmeny. Spoznáš množstvo zaujímavých ľudí z celého Slovenska. Môžeš získať certifikát. Budeš mať  možnosť vyhrať expedíciu  a stať sa tak súčasťou reálneho výskumu, ktorý sa uskutoční vo voľnej prírode.

Pomôž nám nájsť budúceho climate lídra – ministra životného prostredia, šéfa ochrany prírody, primátora, poslanca, podnikateľa, ktorý o pár rokov bude vedieť, aké kľúčové kroky treba urobiť pre kvalitnejší a zdravší stav Slovenska. Rozhodli sme sa investovať energiu, čas a peniaze do tvojho vzdelávania, lebo veríme, že našimi aktivitami nájdeme a pômožeme aspoň jednému z vás. Chceme ťa inšpirovať a rozvíjať tvoje schopnosti!

 

 

 

 
Stránka výzvy: https://ekoworkshop.sk

Súvisiaca udalosť