Hľadajú sa prvosienky jarné

Zapojte sa do projektu občianskej vedy "Hľadajú sa prvosienky jarné"!

Prichádza jar, čas prvosienok. Kvitnú aj u vás? Vyjdite si za nimi na prechádzku do prírody. Nemusíte ich trhať, stačí sa im bližšie prizrieť.

Môžete pozorovať dva typy kvetov. Typ L, pri ktorom je v strede kvetu viditeľná blizna (na obrázku vľavo) a typ S, pri ktorom sú viditeľné peľnice (na obrázku vpravo).

Typy kvetov privosienky jarnej. Pri type L vidno bliznu, pri type S vidno peľnice.

Pomer týchto dvoch typov kvetov môže vedcom prezradiť viac o tom, ako sa prvosienkam darí na danej lokalite. Bližšie vysvetlenie, prečo to vedcov zaujíma, návod na pozorovanie a názorné video nájdete na stránkach projektu.

Tento projekt začali vedci v Estónsku a minulý rok sa rozšíril do mnohých krajín Európy, kde rastie prvosienka jarná. Zapojiť sa môže ktokoľvek: žiaci, študenti, učitelia, vedci, ľudia, ktorí chodia športovať von, seniori, neziskové organizácie, všetci milovníci prírody. Netreba veľa - stačí nájsť prvosienky a zapísať pre vedu niekoľko údajov: kedy a kde ste ich pozorovali, koľko približne ich bolo a koľko kvetov ktorého typu ste pozorovali. Môžete to zadať na mieste do online formulára v smartfóne, alebo zapísať na papierový hárok (ktorý je na stránkach projektu k dispozícii vo formáte PDF) a údaje vložiť do počítača doma či v škole. Môžete pripojiť aj fotografie lokality a prvosienok, prípadne svoj kontakt, ak chcete dostávať informácie o výsledkoch projektu. Čím viac lokalít sa podarí nájsť a spočítať, tým väčšiu výpovednú hodnotu budú mať výsledky pre vedu.

Jednoduchá aktivita - rátanie, koľko ktorého typu kvetov sme našli - deti baví. A popri pohybe na zdravom vzduchu umožňuje učiteľom alebo rodičom ľahko prejsť k téme poznávaniu jarných kvetov, mechanizmu rozmnožovania rastlín, významu opeľovačov alebo dôležitosti tradičného prírode blízkeho hospodárenia (pasienkov) pre zachovanie biodiverzity a zároveň získavať údaje pre vedecký projekt.