Grantová výzva pre občiansku vedu

Financovanie a mentoring pre nové aj existujúce projekty občianskej vedy.

Občianska veda približuje vedu ľuďom a ľudí vede. V oblasti biológie a environmentalistiky má mimoriadne pole pôsobnosti, preto sa jej venujú nielen na univerzitách a vo výskumných inštitúciách, ale aj v neziskových organizáciách zameraných na ochranu životného prostredia. Vedcom umožňuje získať viac dát a širší geografický dosah, než by dokázali bez pomoci dobrovoľníkov (ktorí môžu prispieť napr. zberom vzoriek, informáciami o pozorovaní vybraných druhov rastlín a živočíchov, o stave prostredia a pod.) - a zároveň vedcom a aktivistom dávajú príležitosť získať pozornosť verejnosti a vysvetliť význam problému, ktorému sa venujú. Účastníkom z radov verejnosti občianska veda umožňuje dozvedieť sa nové veci alebo získať zručnosti a praktické skúsenosti v oblasti, ktorá ich zaujíma, priložiť ruku k dielu a stráviť čas zmysluplným a zároveň zábavným spôsobom.

Uvažujete o tom, že by ste začali projekt občianskej vedy, ale nemáte zatiaľ skúsenosti s participatívnym výskumom, alebo nenachádzate pre tento typ výskumu zdroj financovania? Máte fungujúci projekt, ale po ukončení prvého grantu rozmýšľate, ako ďalej? Teraz je správny čas na tieto úvahy, pretože v utorok 10. 1. 2023 bola zverejnená grantová výzva európskeho projektu Impetus, ktorý sa zameriava na rozvoj občianskej vedy.

Táto výzva ponúka príležitosť na financovanie a mentoring pre projekty občianskej vedy, teda tie, ktoré aktívne zapájajú verejnosť do výskumu (viac než len na úrovni výskumného subjektu). Pre nové projekty je to Kickstarter grant vo výške 20 000 €, spojený s tréningom a podporou (accelerator) na prvých šesť mesiacov pre úspešný štart projektu.

Keďže iniciatívny v oblasti občianskej vedy majú po úspešnom začiatku často ťažkosti s udržateľnosťou, výzva ponúka aj udržiavací Sustaining grant vo výške 10 000 € pre existujúce projekty (tiež zahŕňa šesťmesačný tréning a podporu).

Projekty by sa mali týkať tém Zdravá planéta (Healthy Planet) a Mestá pre život (Cities for life).

Súčasťou výzvy Impetus je tiež Cena Európskej únie za občiansku vedu (Grand Prize 60 000 €, vedľajšie ocenenia Diversity & Collaboration a Digital Communities po 20 000 €), na ktorú môžete nominovať úspešné projekty občianskej vedy zo svojho okolia.

Výzva trvá do 13. 3. 2023.

Viac informácií nájdete na stránke: https://impetus4cs.eu/opencall/

Ak si nie ste istí, či váš projekt spadá do občianskej vedy, alebo sa o nej chcete dozvedieť viac, prečítajte si definíciu podľa Európskej asociácie občianskej vedy (ECSA, https://www.ecsa.ngo/ecsa-guidelines-and-policies/), prípadne definíciu v slovenčine na stránkach otvorenej vedy (https://otvorenaveda.cvtisr.sk/co-je-obcianska-veda/) a pozrite si zoznam projektov občianskej vedy pôsobiacich na Slovensku (https://otvorenaveda.cvtisr.sk/projekty-obcianskej-vedy-na-slovensku/).