Grafická súťaž - ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽADnicu

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Stredoslovenskou galériou vyhlasujú grafickú súťaž pre ZUŠ, stredné a vysoké školy a záujmové krúžky. 

Grafický návrh so zimnou tematikou sa stane motívom vianočnej pohľadnice pre Štátnu ochranu prírody SR a poputuje Slovenskom skrz chránené územia.

Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich druhov živočíchov a rastlín so zameraním na zimné obdobie.

Traja vítazi získajú ceny od ŠOP SR a jeden výherca môže získať špeciálnu cenu od Stredoslovenskej galérie. Pri hodnotení sa bude dohliadať najmä na celkovú estetickú a výpovednú hodnotu, invenčnosť a spracovanie nápadu. 

Svoje grafiky môžete zasielať od 18.10.2021 do 21.11.2021. 

Tešíme sa na Vaše grafiky.

Viac o podmienkach zapojenia sa nájdete na webovej stránke súťaže.