Erasmus+ 2021 - 2027 : Výzva 2021 (2. kolo)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov 2021 – EAC/A01/2021 v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. Program Erasmus+ poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, žiackych mobilít, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

Aktuálne je vyhlásené 2. kolo Výzvy 2021 v sektoroch:

  • KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania a vzdelávania dospelých: s termínom uzavretia výzvy - 5. október do 12:00 h (poludnie bruselského času)
    KA2 - malé partnerstvá: s termínom uzavretia výzvy - 3. november do 12:00 h (poludnie bruselského času)
  • Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie. Formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže sú zverejňované postupne. Online formuláre

 

Viac informácií o výzvach Erasmus+ pre rok 2021 - 2027 nájdete na nasledujúcom linku: