Environmentálne orientovaný spotrebiteľ

Zaujímate sa o to, aké produkty nakupujete? Uvažujete nad tým,  aký majú dopad na životné prostredie?

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci so  Slovenskou agentúrou životného prostredia realizuje  prieskum o nakupovaní  produktov, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. Cieľom prieskumu je zistiť či spotrebitelia poznajú a kupujú produkty s environmentálnymi značkami, a či spotrebiteľským správaním podporujú udržateľnú spotrebu.  Vyplnením krátkeho dotazníka nám sprostredkujete  dôležité informácie  o spotrebiteľskom správaní,  ktorých nákupy vedú  udržateľnej spotrebe.  

Prosím pozrite sa, či  vo vašej  domácnosti máta akýkoľvek produkt s environmentálnymi značkami a pomôžte nám aj vyplnením  dotazníka na tejto adrese: 

Dotazník spotrebiteľa (google.com)

Ďakujeme vám za spoluprácu a vyplnenie dotazníka.