Drieme v tebe ilustrátor?

Výtvarná súťaž pre deti a mládež od 7 do 18 rokov s Povesťami o jaskyniach Gemera a Malohontu

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje výtvarnú súťaž s tematikou Povesti o jaskyniach. Vypočujte si niektorú z našich povestí o jaskyniach Gemera a Malohontu, ktoré sú dostupné v podcastovej relácii Povesti (nielen) na dobrú noc, nakreslite ilustračný obrázok a prihláste ho do našej súťaže. Súťažíte nielen o zaujímavé ceny, ale aj o možnosť vidieť svoju ilustráciu v pripravovanej knižke!

Dielo je možné zaslať:1. online na https://airtable.com/appGZ18816THIvyHV/pagXQkeTZGm1rmRB8/form, 2. poštou, 3. doručiť osobne.

TERMÍN UZÁVIERKY SÚŤAŽE: 30.6.2024           TERMÍN HODNOTENIA: 31.7.2024        MIESTO KONANIA VÝSTAVY – www.smopaj.sk

Súťažné práce posielajte s označením na adresu:  POVESTI O JASKYNIACH GEMERA A MALOHONTU, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, L. Mikuláš 031 01

Kontakt: Mgr. Iveta Chomová                     telefón: 044/5477240                                             e-mail: iveta.chomova@smopaj.sk

Podrobné informácie k výzve nájdete na https://www.smopaj.sk/sk/clanok/518-vytvarna-sutaz

 

 

 

Stránka výzvy: https://www.smopaj.sk/sk