Dostaňme EkoKvíz do škôl!

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, Vážený reprezentant školy,

radi by sme Vám a Vašim študentom dali do pozornosti prvý celoslovenský online kvíz, zameraný na environmentálne témy - EkoKvíz, ktorý organizuje naše OZ Edukácia@Internet

Čo je cieľom Ekokvízu?

Cieľom EkoKvízu je pozitívne motivovať študentov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem. Okrem toho v ňom budú môcť študenti bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu. Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 a je primárne určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma.

V čom bude náš EkoKvíz výnimočný?

EkoKvíz prinesie svojim hráčom možnosť vzdelávať sa interaktívnou a nenáročnou hravou formou. Začiatok kvízu sme naplánovali symbolicky na Deň Zeme (22.4.), pričom kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Keďže hráčov nášho kvízu nechceme odradiť, ale motivovať k zodpovednému správaniu, tých najšikovnejších hráčov s najvyšším počtom bodov odmeníme cenami, ktoré budú hlavne ekologické, lokálne a udržateľné. Takýmto spôsobom rozšírime poznatky o environmentálnych témach najmä medzi slovenskou mládežou, zabezpečíme podporu lokálnych výrobcov, predajcov a pestovateľov a v neposlednom rade prispejeme k naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku.

Prečo by sa Vaša škola a Vaši študenti mali do súťaže zapojiť?

Veríme, že tento kvíz by mohol byť pre Vašich študentov prínosom vďaka inovatívnemu prístupu k vzdelávaniu pomocou online nástrojov a tiež pre dôležitosť obsahu, ktorý tento kvíz prinesie. Vidíme narastajúci záujem zo strany mladých ľudí o environmentálne témy, a preto by sme boli veľmi radi, ak by ste o našom kvíze informovali Vašich študentov, či už na stránke Vašej inštitúcie, alebo na Vašich sociálnych sieťach. Taktiež Vás povzbudzujeme k tomu, aby ste náš kvíz predstavili aj Vašim pedagógom, ktorí môžu kvíz využívať ako zábavnú a interaktívnu učebnú pomôcku či už počas online vyučovania, ale taktiež aj na klasických hodinách.

Kto nás už podporil? 

Sme veľmi radi, že tento kvíz sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Ladislava Mika. Podporu nad EkoKvízom vyjadrili aj poslanci Európskeho parlamentu, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík a Martin Hojsík. Našimi ambasadorkami sa stali vegánska influencerka Nikoleta Kováčová (Surová dcérka), slow fashion blogerka Katarína Peterová (Ekoistky) a zakladateľka blogu Zero Waste Slovakia Petra Slezáková. V neposlednom rade by sme chceli vyzdvihnúť prácu nášho odborného garanta (Slovenská agentúra životného prostredia), ktorá sa postarala o kvalitný akademický obsah kvízu. Všetkých ostatných partnerov, sponzorov a podporovateľov EkoKvízu si môžete pozrieť na našej stránke ekokviz.eu.

 

Aké projekty už máme za sebou?

 

Edukácia@Internet (E@I) je medzinárodná mládežnícka organizácia, ktorá realizuje online vzdelávacie portály zamerané na interkultúrne vzdelávanie, jazyky, a momentálne rozširuje svoje portfólio aj o environmentálne témy. Za jeden z našich najúspešnejších online projektov považujeme bezplatný mnohojazyčný portál na učenie sa slovenčiny pre cudzincov slovake.eu, ktorý je prvým a zároveň aj jediným takýmto projektom na svete. Nemenej zaujímavý je aj náš EduSkills+, ktorý ponúka učiteľom vzdelávacie stratégie pre kozmopolitné zapojenie, učenie rozmanitosti, filozofiu a praktické aplikovanie týchto princípov v triedach. Taktiež organizujeme vzdelávacie podujatia, ako prvý a zároveň jediný festival cudzích jazykov na Slovensku - LingvaFest’, ktorý sa konal v rokoch 2018-2019 v Bratislave, a na ktorom sa v roku 2019 zúčastnilo viac ako 2000 ľudí. Minulý rok sme namiesto neho zorganizovali vedomostný online kvíz so zameraním na cudzie jazyky - LingvaKvíz, do ktorého sa zapojilo viac ako 4500 účastníkov, a vďaka ktorému sme ako tím nadobudli kľúčové skúsenosti pri vytváraní kvízov, ktoré uplatníme aj pri plánovanom EkoKvíze.

Na nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť mediálne pokrytie našich dvoch najznámejších podujatí aj promo-video z akcií: 

Vidíte v EkoKvíze potenciál? 

Ak sa Vám myšlienka Ekokvízu páči, budeme radi, ak o kvíze informujete svojich študentov a pedagógov a prispejete tak k budovaniu uvedomelejšej spoločnosti. 

 

S pozdravom 

 

Andrea Zápachová 

Project Manager: EkoKvíz 

Edukácia@Internet (E@I)

Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, Slovakia

 

Stránka výzvy: ekokviz.eu