Brožúrka o environmentálnych programoch v Bratislavskom kraji

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vybral programy etablovaných združení a veríme že si nájdete čas a vyberiete si z množstva starostlivo vybraných aktivít, exkurzii a zábavných podujatí.

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová brožúrka, ktorou si dávame za cieľ spropagovať a priamo na školách podnietiť premýšľanie nad našou rýchlou, konzumnou a pretechnizovanou dobou. Mnohé výdobytky sme si rýchlo všetci osvojili a skutočne veľakrát pomáhajú pri takmer každej našej činnosti. Nastáva však čas aby sme sa nad našimi vlastnými aktivitami zamysleli či sú v súlade s našim udržateľným správaním a životom.

Brožúrka s enviroprogramami by chcela ukázať ako sa dá vzdelávať aj v oblasti zmeny klímy, udržateľnej spotreby, nevytvárania extrémneho množstva odpadov, spoznávania živej a neživej prírody, ako hospodáriť s vodou. Jej elektronická verzia sa dá zdarma stiahnúť z nášho enviroportálu: enviro-bskgis.hub.arcgis.com alebo na stánke mapy.bratislavskykraj.sk v záložke Envirovýchova.

Stránka výzvy: enviro-bskgis.hub.arcgis.com

Súvisiaca udalosť