BioBlitz - Spoznajte prírodu Karpát!

Zúčastnite sa podujatia BioBlitz v Karpatoch - Blízke stretnutie s prírodou Karpát, ktoré sa uskutoční 13.-15. 5. 2022 v rámci projektu Občianska veda v Karpatoch. Hlavnými organizátormi sú pre Slovensko Zuzana Okániková z OZ Pronatur a Matyáš Adam z Univerzity T. Baťu v Zlíne. Cieľom projektu je šírenie povedomia o občianskej vede ako spôsobe zapojenia verejnosti do vedeckého výskumu a propagácia využívania aplikácií typu iNaturalist (https://www.inaturalist.org/) ako nástroja, ktorý môže pomôcť aktivizovať a vzdelávať verejnosť a zároveň umožní správam chránených území v Karpatoch získať viac údajov o druhoch, ktoré sa tam vyskytujú.

Zapojiť sa do BioBlitzu nie je nič zložité - stačí si do telefónu inštalovať aplikáciu iNaturalist (alebo OpenBioMaps), vyjsť si niekedy cez víkend 13.-15. 5. s rodinou či priateľmi na výlet alebo s triedou na exkurziu do Karpát a nahrať fotografie zaujímavých druhov, ktoré ste v prírode pozorovali. Prispieť môže aj záujemca bez aplikácie v telefóne – ak má vo fotoaparáte funkciu GPS a fotografie pozorovaných organizmov nahrá do systému iNaturalist po návrate z výletu, doma vo svojom počítači. Je dobré, ak viete pozorované druhy správne určiť, ale nevadí, ak nie – pomôže umelá inteligencia, alebo pokročilí užívatelia aplikácie, ktorí v priebehu niekoľkých dní pri spracovávaní pozorovania môžu identifikáciu upresniť. Pozorovania z aplikácie iNaturalist prechádzajú po potvrdení správneho určenia (ktorú v rámci systému iNaturalist robia odborníci) do celosvetovej otvorenej databázy pozorovaní živej prírody GBIF – Global Biodiversity Information Facility, kde ich môžu zužitkovať vedci z celého sveta, aj ľudia zo správy chránených území či Štátnej ochrany prírody.