Akreditované kurzy Živice 2023

Spolupracujeme so stovkami škôl ročne na mnohých vzdelávacích a environmentálnych projektoch a programoch ako Komenského inštitút, Zelená škola, Hurá von, SadOVO, Elektroodpad – dopad, EkoAlarm, Záhrada, ktorá učí a mnohé ďalšie. Ponúkame Vám akreditované kurzy v rôznych témach aj priamo u vás na škole. Účastníci kurzov po ich absovovaní obdržia certifikát do portfólia aktualizačného vzdelávania.

Súvisiaca udalosť