8. ročník výzvy na nomináciu Ramsarská cena za ochranu mokradí

 

Sekretariát Dohovoru o mokradiach už ôsmy ročník vyhlasuje výzvu na nomináciu Ramsarská cena za ochranu mokradí 2021, ktorou sa oceňujú príspevky a úspechy jednotlivcov, organizácií a vlád z celého sveta podporujúce ochranu a rozumné využívanie mokradí.

Podporte nomináciu vhodných kandidátov aj na Slovensku a prepošlite informáciu o oceneniach organizáciám, ktoré uznáte za vhodné.

Nominácie musia byť predložené iba v jednej z troch uvedených kategórií:
a) Ramsarská cena za múdre využívanie mokradí; odmeňovanie osoby, projektu, programu alebo politiky, ktorá významne prispela k dlhodobému udržateľnému využívaniu mokradí.

b) Ramsarská cena za inovatívny prístup k mokradiam; odmeňovanie osoby, projektu, programu alebo politiky, ktoré prispeli k ochrane a rozumnému využívaniu mokradí prostredníctvom inovačnej techniky alebo prístupu.

c) Ramsarská cena pre mladých za ochranu mokradí; odmeňovanie skupiny mladých ľudí, alebo jednotlivca vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí prispeli k rozumnému využívaniu mokradí.

Formulár nominácie, kritéria oprávnenosti, kategórie a postupy pre udeľovanie cien za rok 2021 nájde na webovej stránke dohovoru: https://www.ramsar.org/activities/2021-awards. V prípade, že potrebujete pomoc ohľadne nominácie, kontaktujte award@ramsar.org.

Konečný termín na prijatie nominácií je 31. mája 2021.

Viac informácií nájdete aj na webe ŠOP SR: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20769, či facebook: https://www.facebook.com/sopsr.sk.