Články

Úspešne sme dotočili s odpadom...ale úplne nekončíme

Po 10 mesiacoch sme sa úspešne dopracovali do záverečnej časti kampane Zatoč s odpadom. Máme za sebou 10 rôznych tém o odpade. Už ...

Povedz NIE „igelitke“!

Plasty budú do roku 2050 zodpovedné za 20 % globálnej spotreby ropy a za 15 % všetkých emisií skleníkových plynov. V oceánoch bude plávať viac plastu ako rýb. Zvýšeným využívaním recyklovaných plas...

Virtuálna výstava umeleckej súťaže Zelený svet 2021

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.

...

Poznáme výsledky 6. kola súťaže Envirospektrum

V období medzi 1. marcom a 27. májom sa uskutočnilo 6. kolo fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť z...

Udalosti

Ľudia uzamknutí, príroda odomknutá

Zdroje

Sleduj medvede z vesmíru

Technológie používame na všetko – na prácu, učenie, komunikáciu, hranie a ešte pri veľa iných činnostiach. Tvojou dnešnou úlohou bude zistiť ako môžu zelené technológie a hry pomáhať pri dosa...

Ako chrániť koralové útesy

Biodiverzita nám poskytuje potraviny, ktoré jeme, vodu, ktorú pijeme, vzduch, ktorý dýchame a materiály, ktoré potrebujeme na prežitie. Ale milióny druhov rastlín a živočíchov môžu do 30 rokov vyhy...