Články

Jesenná gruntovačka v Banskobystrickom kraji

Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja, n. o. a oblastné organizácie cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji sa spojili, aby spoločnými silami upratali po letnej turistickej sezóne obľúbené prírodné lokality a turistické chodníky a zapojili sa tak do Svetového čistiaceho dňa (World CleanUp Day). Takúto kolektívnu celokrajskú gruntovačku zorganizovali v kraji prvýkrat na jeseň 2018 a zo sezóny na sezónu sa teší veľkej obľube. Gruntovačka nie je len aktivitou na upratanie turistických lokalít po letnej sezóne, ale aj priestorom na šírenie osvety medzi verejnosť, deti a mládež o potrebe zodpovedného správania sa k životnému prostrediu.

Viac..

Župa chce zlepšiť kvalitu ovzdušia v kraji

Župa chce zlepšiť kvalitu ovzdušia v kraji. Zapojila sa do národného projektu, ktorý pomôže znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Viac..

Udalosti