Články

Svetový deň vody v Palíne

Počas Svetového dňa vody 22. marca 2024 sa žiaci Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104 pozreli na životodarnú tekutinu VODU z rôznych uhlov.

...

Pomôžme prírode

Vďaka rozvojovému projektu Enviroprojekt 2023 „Pomôžme prírode“ sa v Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104 zrealizovali aktivity zameran  na spo...

Poďme sa spolu túlať

Klub Rosničiek zrealizoval projekt Skvelé leto so Stromom života. Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mlád...

Krížom krážom

Na základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104 sme realizovali rozvojový projekt Enviroprojekt 2022 „Krížom-krážom“, ktorý bol financovaný Ministerstvom školstva...