Články

Tichá jar (1962), ako začiatok environmentálneho povedomia

Uplynulo presne 60. rokov. V tomto článku spomíname na Tichú jar a jej dôležitosť, ktorá je nespochybniteľná. Kniha Tichá jar od Rachel Carsonovej

Mikrobus Microtus v SEV Dropie

Tento rok je letnou zaujímavosťou v SEV Dropie tzv. Microtus microbus, ktorý sme si požičali na vzdelávacie účely od

Medzinárodný deň Dunaja

Medzinárodný deň Dunaja sa tento rok oslavoval na nábreží Dunaja pod Devínom v utorok 28.6. a bol zastrešený MŽP.

Návštevníci sa mohli tešiť na rôzne u...

Programové vzdelávanie - Living Lab Dropie

5. 6. je Svetový deň životného prostredia. Na SEV SAŽP Dropie sme pripravili na sobotu 4.6. mimoriadny program pre medzinárodnú skupinu Roots&Shoots na tému <...