Články

ENVIROPROJEKT 2022 – Adaptácia na klimatické zmeny

Zmena klímy patrí k naliehavým environmentálnym problémom a je výzvou k náprave životného prostredia. Realizáciou rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2022 s názvom Adaptácia na klimatické zmeny fina...