Články

Report z EKOkoneferncie v Žiline

Vo februári 2023 sme v Žiline organizovali EKOkonferenciu pre študentov a pedagógov. Cieľom konferencie bolo ukázať študentom príklady dobrej praxe, a ľudí, ktorí reálne v rámci ochrany životného p...

Udalosti

Ekoworkshop