Články

21. ročník celoslovenského ekovýchovného progamu BOCIAN

S jarným príletom bocianov bielych (Ciconia ciconia) zo svojich zimovísk na naše územie, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prav...

Udalosti

URSUS ARCTOS - Putovná interaktívna výstava o medveďovi hnedom