Články

Byť registrovaným členom programu Požičaná planéta sa oplatí

Záujem škôl, pedagógov a rodičov o komplexný program environmentálnej výchovy a vzdelávania - Požičaná planéta postupne rastie, čo si nesmierne vážime. Vie...

Na tvorbe programu Požičaná planéta sa budú podieľať aj pilotné školy

Program Požičaná planéta sa postupne stáva súčasťou environmentálnej výchovy a vzdelávania na prvých základných školách na Slovensku, a to prostredníctvom učebných materiálov prvého dokončenéh...

Využite výhody registrácie v programe Požičaná planéta

V rámci kampane „100 škôl“ sme s programom environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj „Požičaná planéta“ úspešne vstúpili do fázy distrib...

Požičaná planéta je učebnou pomôckou

 

S radosťou Vám oznamuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 16.8.2021 vydalo pod č.2021/15758:5-A2201 odporúčaciu doložku pre súbor didaktických prostriedkov P...