Články

BioConnect: prepojenie teórie a praxe v biohospodárstve

Cieľom podujatia je predstaviť príklady dobrej praxe, identifikovať výzvy, navrhnúť možnosti efektívnej spolupráce a urýchliť tak integráciu témy biohospodárstva do vzdelávacích procesov na všetkýc...

Workshop "Rozvoj biohospodárstva v Žilinskom regióne"

"Nevyužitú slamu, seno, či drevnú štiepku možno využiť aj ako BIOPALIVO"


Obdobné hospodárenie s prírodnými zdrojmi (vrátane vedľajších produktov, či odp...

Innovation meetup Bioeconomy - Stretnutie s inováciou Bioekonomika

Podujatie „INNOVATION MEETUP BIOECONOMY“ organizovalo Inovačné centrum Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) spolu so združením BioPark Slovakia. Podujatie sa uskutočnilo 19. jún...

CASRI - Spoločná akcia pre výskum a inovácie v oblasti udržateľnosti.

Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK) podpísala dňa  06.06.2024 prehlásenie a stala sa prostredníctvom partnera projektu Slovenská agentúra životného prostredia významný...

Udalosti