Články

Adaptačné a mitigačné opatrenia k zmene klímy na Základnej škole v Banskej Bystrici – vybudovanie vegetačnej strechy

Profilácia žiakov na Základnej škole, Moskovská 2 v Banskej Bystrici je zameraná aj na rozvoj ekologickej a environmentálnej výchovy. Žiaci sa počas vyučovacieho procesu aktívne podieľajú...