Články

Envirotázniky 2024 - vyhlásenie výsledkov

Máme za sebou XVIII. ročník súťaže EnvirOtázniky, ktorý sa niesol v duchu rôznorodosti otázok. Od 4.5 - 4.6 2023. sa žiaci druhého stupňa základných škôl zapájali do...

EnvirOtázniky 2024

EnvirOtázniky 2024 sú opäť tu. Zapojte svojich žiakov do XVIII. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre druhý stupeň zá...

Envirotázniky 2023 - výsledky

Máme za sebou XVII. ročník súťaže EnvirOtázniky, ktorý sa niesol v duchu rôznorodosti otázok. Od 4.5 - 4.6 2023. sa žiaci druhého stupňa základných škôl zapájali do ...

Envirotázniky 2023

EnvirOtázniky 2023 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVII. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl....

Udalosti

EWOBOX na slovíčko

EnvirOtázniky 2024

Školenia pre rómske komunity

Zdroje

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy vzdelávania a osvety do roku 2025

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (ďalej len RK EVVO) reaguje na
aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej...

Klimatická zmena a obehové hospodrástvo

Metodika pre vyučbu problematiky Kliamtickej smeny a obehového hospodárstva pre deti vo veku 13-16.

...