Články

Envirotázniky 2023

EnvirOtázniky 2023 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVII. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl....

EnvirOtázniky 2022 - výsledky

Máme za sebou XVI. ročník súťaže EnvirOtázniky, ktorý sa niesol v duchu rôznorodosti otázok. Od 12.5. - 12.6. sa žiaci druhého stupňa základných škôl zapájali do ved...

Envirotázniky 2022

EnvirOtázniky 2022 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVI. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl. 

...

Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov

5. júna 2021 sa začína Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030, ktorej cieľom je predchádzanie a zastavenie degradácie ekosystémov ako aj ich uvedenie do p...

Udalosti

Recyklomóda - Súťaž pre žiakov základných škôl

Deň otvorených dverí

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

EnvirOtázniky

Zdroje

Klimatická zmena a obehové hospodrástvo

Metodika pre vyučbu problematiky Kliamtickej smeny a obehového hospodárstva pre deti vo veku 13-16.

...