Články

Envirotázniky 2022

EnvirOtázniky 2022 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVI. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl. 

...

Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov

5. júna 2021 sa začína Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030, ktorej cieľom je predchádzanie a zastavenie degradácie ekosystémov ako aj ich uvedenie do p...

Poznáme víťazov EnvirOtáznikov!

Máme za sebou XV. ročník súťaže EnvirOtázniky, ktorý sa niesol v duchu rôznorodsti otázok. Od 25.marca - 22.apríla sa žiaci druhého stupňa základných škôl zapájali do ved...

EnvirOtázniky su späť!

Po jednoročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sa vám opäť hlásime s novým kolom súťaže EnvirOtázniky. Jubilejný už XV. ročník súťaže ...

Udalosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

EnvirOtázniky

Zdroje

Klimatická zmena a obehové hospodrástvo

Metodika pre vyučbu problematiky Kliamtickej smeny a obehového hospodárstva pre deti vo veku 13-16.

...