Články

Výsledky súťaže 28. ročníka Zelený svet 2023/2024

To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, dokazujú deti svojimi výtvarnými prácami, animovanými filmami a literárnymi prácami. Tento ročník obohatili aj pedagógovia v kategórií Tvorivý pedagóg. U...

EWOBOX na Slovíčko

Nezabudnite, dnes od 9:00-10:00 je priestor na vaše otázky. Link nájdete v tele článku. Tešíme sa na vás! 

...

Vyhodnotenie výzvy Jarné upratovanie s Maxom

Do výzvy Jarné upratovanie s Maxom sa tento rok zapojilo 15 materských a základných škôl. Odpadky v prírode  pomáhalo zbierať viac ako 150 žiačok a žiakov. Dokopy sa im pod...

Skolenie MOPS v oblasti odpadového hospodárstva

V priebehu mesiacov marec a máj sme boli oslovení obcami na východnom a južnom Slovensku o usporiadanie školení pre miestne občianske a preventívne služby (MOPS) na témy...

Udalosti

Príma Klíma pátračka

Danube Day 2024

EWOBOX na slovíčko

Zdroje

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy vzdelávania a osvety do roku 2025

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (ďalej len RK EVVO) reaguje na
aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej...

Klimatická zmena a obehové hospodrástvo

Metodika pre vyučbu problematiky Kliamtickej smeny a obehového hospodárstva pre deti vo veku 13-16.

...