Zdroje

Odpad alebo surovina

Film o recyklácii odpadu (12 min). Zaoberá sa problematikou separácie a recyklácie odpadu. Predstavuje vhodnú didaktickú pomôcku, metodiku pre zavádzanie separovaného zberu a zdroj základných informácií o situácii a možnostiach recyklácie na Slovensku.

Viac..

Prírodné dedičstvo Slovenska

Informačný zdroj na CD. Ponúka všeobecný prehľad o životnom prostredí, jeho zložkách, legislatíve, histórii a súčasnosti ochrany prírody a krajiny. Súčasťou sú fotografie a mapy.

Viac..

Detektív v prírode I.

Elektronická encyklopédia na DVD. Poskytuje informácie na nepriame určovanie pôvodcov zmien v prostredí alebo priamo na organizmoch v podmienkach strednej Európy. Obsahuje ilustrované terminologické slovníky a určovacie kľúče – stopy v prostredí (šľapaje, stavby a signály živočíchov).  

Viac..

Krídla nad mestom

Vzrušujúci a zábavný let za poznaním (40 min). Film je výsledkom práce študentov Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach. Vznikol na základe víťazného projektu v súťaži ProEnviro 2005 a je vhodný ako didaktická pomôcka.  

Viac..