Články

Čarovná záhrada

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať environmentálne výchovno-vzdelávacie a
osvetové aktivity pre deti a mládež od 6 do 15 rokov na základnej škole v Mostovej,
prostredníc...